• 0 (216) 301 25 25

  bilgi@drnesrinsezen.com
 • Caddebostan Mah. Cemil Topuzlu Cad. Funda Çıkmazı Sk. No:11/1 Kadıköy/İstanbul

Akupunktur Nedir ?

Günümüzde çok söylenen bir deyim var ALTERNATİF TIP Akupunktur alternative medicine değil complementary medicine dir. Yani mevcut tıbbın bir alternatifi değil tamamlayıcısı- bütünleyicisidir. Mevcut modern tıp kavramı yanında onun alternatifi olan tıp yöntemi değildir.

Akupunktur, kökeni çok eskilere dayanan ve çok duru gözlemler sonrası oluşturulmuş olan sağlam temellere dayalı bir tespit ve tedavi yöntemidir. Binlerce yıldır uygulana gelmesi ve hala daha tercih ediliyor olmasının ana nedeni insanı bir bütünlük içinde kabul etmesindendir. İnsanı akıl-ruh – beden birlikteliği yanında çevresi olarak ele alıp tanı koyması ve tedavi etmesi, yani insanı insan olarak ele alması ana özelliğidir. İnsanı kalp, böbrekler, beyin, karaciğer, sindirim sistemi gibi parçalara ayırmaz ve basit bir makine gibi ele almaz. İnsanı maddi, manevi yapısı ve çevresi içinde ele alır, değerlendirir ve tedavi eder. Bu insana yaraşır yaklaşımı akupunkturun tüm dünyada yaygın şekilde tercih edilmesini sağlamaktadır.

Amerika`da tüm doktor muayenelerinden daha fazlası complementary medicine hekimlerine (akupunktur, şiropraktiker, herbal medicine gibi ) olmuştur.Akupunktur, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uygulanması kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir.Ve Türkiye`de sağlık bakanlığı tarafından sadece SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI TIP DOKTORLARI (ayrıca kendi alanlarında olmak üzere diş hekimleri ve veterinerler) tarafından uygulanması uygun bulunan bir tedavi sistemidir. Amerika ve Avrupa`da birçok ülkede tıp fakülteleri içinde eğitimi verilmektedir, araştırmalara konu olmaktadır.

Araştırmalar etkinliğinin olup olmadığından çok etki yolları üzerindedir.

Neden Akupunktur Tedavisi

Modern diye adlandırılan tıbbın akıl-ruh-beden- çevre birlikteliğinden uzak görünmesi AKUPUNKTUR METODOLOJİSİ`ni öğrenme isteğimi kamçıladı. Basit bir iğneleme olmadığını; tanı ve tedavide çok geniş bir bilgi birikimi olduğunu gördüm. Modern tıp sanatı beraberinde kullanabileceğim doğal tedavi sanatını da öğrenmiş oldum. Akupunkturda, anahtar kelimeler:

 • Vücudun kendi tamir mekanizmalarını çalışır hale getirmek,
 • Vücutta iyileştirici ilaçların varolduğu,
 • Akıl-ruh-beden birlikteliğinin çok aktif olarak ve her an değişken bir tarzda birbirini etkilediği gerçeği ve bu gerçeğe tam manasıyla akupunkturun değer verdiği
 • Homeostasis= sabit iç denge demektir. Ne var ki homeostasis aslında her an değişken olan komponentlerin bileşimidir. Sabit iç dengedeki bozuklukların gidişatının değiştirilmesinin akupunktur ile mümkün olduğu bir gerçektir.

Akupunkturu Kimler Tercih Edebilir ?

1. Akupunktur tanımında söylendiği üzere akupunktur tamamlayıcı tıptır, mevcut modern tıbbın alternatifi değildir; bu kavrama uygun olarak mevcut tıp ile derdine çare bulamayanların eksik çare bulanların mevcut tıbbın olanakları yanında veya tek başına uygulatacağı bir yöntem, bir disiplin olabilir
2. Modern tıp insanı parçalar halinde düşünür, kişiyi makineleştiren bu tanı ve tedavi yöntemlerinden farklı olarak akupunktur ise insanı bedenen ve psikolojik bir bütünlük halinde ele alır, bütünlük içinde tanı koyar ve bütünlük içinde tedavi eder örneğin ağrı tedavisi, kilo problemleri, alışkanlıkların bıraktırılması gibi
3. Mevcut tedavi yöntemlerini uygulatmak istemeyenler için iyi bir tedavi yöntemi olabilir mesela bel fıtığı – boyun fıtığı için operasyon önerilip ameliyat olmayı reddedenler, anksiyetesi stresi – uyku problemleri olup ta ilaç almak istemeyenler, migreni olup ta yıllardır kullandığı ilaçlardan artık bıkmış olanlar, yıllardır kilo problemleri için diyet-ilaç kullanımları ile başa çıkamamış olanlar
4. İlaç allerjileri, mevcut bazı diğer hastalıkları, olası ilaç yan etkilerine maruz kalmamak gibi nedenler ile kişi akupunktur uygulatabilir. Böylece vücut kendi ilaçları ve kendi iyileştirici gücü ile tedavi olur. Ağrı, allerjiler, kilo problemleri ve astımda akupunktur uygulanması gibi
5. Modern tıbbın insanı parçalar halinde kabul etmesi bir makine gibi düşünmesine karşı çıkanlar tarafından tercih edilebilir
6. Özellikle bilinçli hasta grubunun, kültür düzeyi yüksek kesimin, daha insani yöntemlere yönelmesi akupunkturun daha da yaygınlaşmasını sağlamış ve saygınlığını tüm dünyada arttırmıştır.
7. Akupunkturun, normalize edici etkisiyle dinçlik-rahatlık-gevşeme – huzur hali bulmak isteyenler bu yöntemden koruyucu tıp anlamında faydalanabilir. Yani stres yönetiminde yoga, ototelkin-otohipnoz, meditasyon gibi bir gevşeme tekniği ile beraber yada yalnız başına akupunktur, akupressür, auriculomedicine kullanılabilir.

Kilo Azlığında Akupunkturun Rolü Var Mıdır ?

Kilo azlığında, akupunktur, tıpkı kilo fazlalığındaki gibi yardımcı metod olarak kullanılabilir. Öncelikle, yine hastanın, medikal yani tıbbi problemleri araştırılır. Varsa medikal tedavisi uygulanır ve gerekirse akupunktur tedaviye eklenebilir. Ana amaç, iştahı düzenlemek ve vücuttaki enerjetik blokajları gidermektir. Blokajları gidermede nöralterapiden de yararlanılabilir. Sadece akupunktur değil, beraberinde zihinsel, bedensel ve çevresel değişimler/düzenlemeler de yapılmalıdır.

Yeme Bozukluklarında Akupunkturun Yeri Var Mıdır ?

Çok ağır olmayan anoreksia nervosa ve bulimia`da akupunktur düzenleyici ve psikolojiyi düzeltmede yardımcı metod olarak veya tek başına kullanılabilir.

Akupunktur Sadece İğne İle Mi Uygulanır , Akupuntur Yöntemleri Nelerdir ?

Akupunktur uygulamasında, kuru iğne tedavisi yanında, elektro-akupunktur, cupping, magnetic cupping, acupressure, auriculomedicine-auriculotherapy, scrabing therapy, sujok, scalp acupuncture ve laser acupuncture gibi bir çok uygulama yolları vardır. Bu tedavi metodlarından hangisinin veya hangilerinin beraberce uygulanacağına, hastanın yaşına, hastanın tercihine, hastalığın türüne, şiddetine ve yerine göre karar verilir. Mesela kas spazmlarında, bel-boyun-diz ağrılarında laser akupunktur dramatik şekilde etkili olabilir. Kilo problemlerinde auriculomedicine ile klasik Çin akupunkturu beraberce uygulanabilir. İğneden aşırı korkanlarda ve çocuklarda laser akupunktur veya acupressure, magnetic cupping yapılabilir. Felçlerde, electro-acupuncture, scalp acupuncture`u uygulanabilir. Sigara bıraktırmada, laser acupuncture, auriculomedicine ve vücut akupunkturu beraberce kullanılabilir.

Zayıflama – İştah Problemleri Kilo Problemleri

Kilo problemleri; genetik yatkınlık, kullanılan bazı ilaçlar, hormonal problemler, aşırı beslenme, psikolojik etmenler yanında modern çağın getirdiği hareket azlığının ve hızlı/yapay beslenmenin bir sonucudur. Kilo fazlalılığında etmenler genellikle tek değildir ve adeta mucize tarzında bir tek tedavi yöntemi de yoktur. Tedavi sırasındaki prensiplerimiz nelerdir:

 • Psikolojik halde bir rahatlama ve iyi hissetme hali içinde hasta kilo vermelidir, yani strese girmeden ve insani şartlar içinde kilo verilmelidir Ruh ve beden uyumuna - birlikteliğine saygı akupunkturda temel prensiptir.
 • Ani yüksek kilo vermeler değil uzun vadeli ve kalıcı şekilde kilo verilmesi amaçlanmalıdır
 • Yıldırıcı ve belli bir süre sonra uygulanması hem tıbbi açıdan hem de insanca yaşamadan uzak rejimler yapılmamalıdır
 • Hastaya ömür boyu uyabileceği uygun ve sağlıklı beslenme şekli tarif edilmeli; esnek programlama yapılmalıdır,
 • Sağlıklı yaşam için sporun–aktivitenin vazgeçilmezliği bilinci uyandırılmalıdır
 • Unutulmamalıdır ki uzun sürede alınan kiloları kısa vadede hızla verdirecek her program hızla geri tepme eğilimindedir
 • Tedavi seanslarımda birçok tedavi metodu hastalarıma uygulanmaktadır(auriculomedicine, klasik ÇİN akupunkturu, bölgesel zayıflama, beslenme teknikleri, sporun birlikte kullanımı gibi)
 • Doktorun güçlü-sağlam –sağlıklı ve tıbba uygun uygulamaları tek başına kalmamalı hasta da kendine düşen uyumu mutlaka göstermelidir
 • Geçici büyük başarılar yerine ılıman ve uzun vadeli hedefler seçilmeli vücudun, metabolizmanın ve psikolojimizin üzerine kaldıramayacağı ve bir süre sonra reddedeceği yükler bindirilmemelidir.
 • Hasta tek başına kilo veremiyor, yeterince veremiyor, verip te tekrar alıyorsa bir doktor kontrolünde akupunktur yaptırması idealdir. Dünya sağlık örgütü sendrom – x`te (yani obezite, HT ve DM`a eğilimde ) akupunktur uygulamasını da tavsiye etmektedir.

Kilo Vermek İçin İdeal Bir Yöntem Var Mıdır ?

Dünyada hiçbir şey emek harcamadan- çalışmadan olmaz. Cihazlar, aletler, metodlar sadece yardımcıdır. Asıl olan akıl-mantık kuralları içinde azimli ve kararlı olmaktır.

Zayıflama konusunda benim uyguladığım metodun esası, kişinin azim ve kararlılığını uygun şekilde yönlendirmemdir. Ben antrenör, zayıflayacak kişi ise sporcu pozisyonundadır. Antrenörünüz size bilim ışığında ve en son teknoloji ile bir alt yapı sağlamaktadır. Sonuca ulaşmak için, antrenörün bilgi- tecrübe ve uğraşısı yanında oyuncunun – sporcunun da cabası şarttır. Bu ana fikir yanında, kilo problemi için şunları da vurgulamak şarttır. Kilo problemi, yıllar içinde adeta bir tortulaşma şeklinde gerçekleşmiştir. Doktordan ve vücudumuzdan mucize şekilde bu problemi çözmesi istenmemelidir. Antrenörünüz ya da doktorunuz olacak kişi, kilonuzu düzeltmek için belli bir tedavi protokolü oluşturacaktır. Bu protokoldeki önemli bir rol de hastaya aittir. Ana amaç bu tedavi metodu ile vücudunuzda anormal tepkilere neden olunmadan sağlıklı zayıflamak ve yağ dokusundan kayıp sağlamaktır.

Ağrıda Akupunkturun Düzeltici Etkisi Var Mıdır ?

Akupunkturun, analjezik, anti-inflamatuar, anti-spazmodik, muskuler relaksan, immünomodülatör, homeostatik ( sabit iç dengeyi sağlayıcı) (enerjetik açıdan blokajları giderici), sedatif, psikolojik ve motor iyileştirici etkileri vardır. Bu etkilerinden biri veya birkaçı ile birlikte ağrı üzerinde etkili olunmaktadır. Akupunktur, ağrının tedavisi için vücuda kendi ilaçlarını salgılattırma emrini verir. Böylece çok güçlü ağrı kesiciler olan endorfin ve dinorfin düzeyleri artar. Benzodiazepin benzeri maddeler ile kas gevşemesi yanında, anksiyetenin giderilmesi sağlanarak önemli bir olumsuzluk da engellenir. İyilik hali için bedensel ve psikolojik hazırlık sağlanır. Salgılanması artan serotonin adlı mutluluk hormonu ile hastalığın verdiği umutsuzluk, mutsuzluk, huzursuzluk hali giderilir. Bölgesel laser-akupunktur, manyetik cupping, trigger nokta uygulamaları, ah-shi noktalarının tedaviye eklenmesi ağrılı bölgedeki kan dolaşımını düzelterek ağrı ve spazmın hızla kaybını sağlayabilir.

Migrende, Dünya Sağlık Örgütü, akupunktur uygulamasını önermektedir. Bunun dışında baş, boyun, bel ve diz ağrılarında akupunktur uygulanabilir. Akupunktur uygulaması öncesi tanı koyulması esastır. Bu amaçla, öncelikle anamnez alınması, muayene ve gerekli tetkikler yanında duruma göre konsültasyonlar yapılır. Ağrının yeri, süresi, spazm olup olmaması, hastanın isteği de göz önüne alınarak klasik Çin akupunkturu, laser uygulaması, auriculomedicine, TENS, elektroakupunktur, cupping, manyetik cupping, scalp acupuncture, nöralterapi veya bunların kombinasyonları uygulanır.

Kullanılan Aletler Nelerdir ?

PUNKTOSCOPE=DEDESCOPE : kulak akupunkturunda aktif yani tedaviye alınması uygun olabilecek noktaları tespite yarayan alettir. Bu aletin çok hassas olması şarttır; bu cihazın yapımında dünyada otör olan iki firma vardır; Fransa`da SedatelecÒ ve Almanya`da SchwabeÒ firmaları. Kendi tedavi ünitemde bu her iki firmanın da teşhis ve tedavi cihazları mevcuttur.

RYODORAKU CİHAZI: çalışma esası vücut akupunktur noktalarından ölçüm yaparak ön teşhisler çıkartmaktır. Tanı koymada ve tedavinin takibinde yardımcı bir bilgisayar programıdır. Akupunktur uygulayan doktor, bu cihazı belirli durumlarda kullanarak tanı koymada destek alır ve tedavideki başarıyı takip edebilir.

AGİSTİM DUO ELEKTRO-LİPOLİZ CİHAZI: bölgesel zayıflamada elektro-lipoliz için kullanılan bir cihazdır. Fransa’dan ithal edilen bu konuda oldukça başarılı bir cihaz olup elektro-akupunktur yapmaya da olanak sağlar.

GENİŞ ALANDA KULLANILAN SIKILAŞTIRICI BÖLGESEL ZAYIFLAMA YAPICI CİHAZLAR=ELEKTRO-TERAPİ CİHAZLARI= standart/temel zayıflama ve sıkılaşma yapıcı cihazlardır; pasif jimnastik cihazları olarak da adlandırılabilirler. Bölgesel kan akımını arttırarak selülit, zayıflama ve sıkılaştırmada etkindirler. Bu cihazlar, yağ dokusunda azalma - incelme yapmaları yanında, uygulama alanlarında sıkılaştırıcı özellikleri de vardır. Standart ya da temel tedavide yer bulurlar.

ELEKTRO-AKUPUNKTUR Cihazları: elektro-akupunktur uygulamalarında kullanılmaktadır. Ağrılı durumlarda, zayıflamada ve tüm akupunktur uygulamalarında iğne üzerinden ya da özel aparatlar aracılığı ile kullanılır. İğne ile yapılan akupunkturyel etkiyi güçlendirirler.

İNFRARED HEATER CİHAZLARI: kas spazmlarında, akupunktur uygulaması öncesi/sırası/sonrası yardımcı cihazlar olarak kullanılabilirler. Ayrıca bölgesel zayıflamalarda tedaviye eklenebilirler.

CUPPİNG ve MAGNETİC CUPPİNG CİHAZLARI: iğne ile tedavi olmak istemeyenlerde ve çocuklarda akupunktur uygulamalarında kullanılabildiği gibi ağrılı durumlar başta olmak üzere tüm akupunktur uygulamalarında yeri olabilir.

LASER AKUPUNKTUR CİHAZLARI: kendi tedavi ünitemde üç ayrı laser cihazım mevcuttur. (auriculomedicine için 635 nm dalga boylu red laser, homeopatik laser ve ayrıca Nogier`in 7 frekansı yanında 3 farklı modda daha uygulama yapabilen derin doku laseri) İğne ile tedavi olmak istemeyenlerde ve çocuk yaş grubunda laser cihazlarının kullanımı mümkündür. Soft laser ya da low level laser therapy (LLLT) adı verilen medikal yani tıbbi amaçlı laserler kullanılmaktadır. Kulak ve vücut akupunkturu, iğne yerine laser ile yapılabilir. Ayrıca laser cihazı baş-boyun-bel ve diz ağrılarında oldukça yüksek bir başarı ile kullanılabilmektedir.